Województwo lubuskie

Wyszczególnienie

Liczba
rad

Liczba
mieszkańców

Liczba
wyborców

Liczba
wybieranych
radnych

Województwo lubuskie

96

1 009 123

797 048

1 563

Gminy do 20 000 mieszkańców

73

540 223

418 185

1 095

Gminy powyżej 20 000 mieszkańców

8

232 973

185 268

168

Miasta na prawach powiatu

2

235 927

193 595

50

Powiaty

12

773 196

603 453

220

Sejmik województwa

1

1 009 123

797 048

30

Rejestr zmian
  • Data utworzenia:25-02-2016 10:07
    Wprowadził:Bartosz Goździk