Województwo lubelskie

Wyszczególnienie

Liczba
rad

Liczba
mieszkańców

Liczba
wyborców

Liczba
wybieranych
radnych

Województwo lubelskie

234

2 208 998

1 734 437

3 742

Gminy do 20 000 mieszkańców

198

1 357 433

1 049 433

2 970

Gminy powyżej 20 000 mieszkańców

11

320 584

255 040

233

Miasta na prawach powiatu

4

530 981

429 964

100

Powiaty

20

1 678 017

1 304 473

406

Sejmik województwa

1

2 208 998

1 734 437

33

Rejestr zmian
  • Data utworzenia:25-02-2016 10:08
    Wprowadził:Bartosz Goździk