Województwo dolnośląskie

Wyszczególnienie

Liczba
rad

Liczba
mieszkańców

Liczba
wyborców

Liczba
wybieranych
radnych

Województwo dolnośląskie

196

2 874 949

2 327 667

3 301

Gminy do 20 000 mieszkańców

139

1 132 816

893 236

2 085

Gminy powyżej 20 000 mieszkańców

27

955 192

776 656

577

Miasta na prawach powiatu

3

786 941

657 775

85

Powiaty

26

2 088 008

1 669 892

518

Sejmik województwa

1

2 874 949

2 327 667

36

Rejestr zmian
  • Data utworzenia:25-02-2016 10:09
    Wprowadził:Bartosz Goździk