Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 listopada 2006 r. o liczbie osób ujętych w spisach wyborców oraz liczbie wyborców, którym wydano karty do głosowania do godz. 12.00 w ponownym głosowaniu w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w

KOMUNIKAT

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 26 listopada 2006 r.

o liczbie osób ujętych w spisach wyborców oraz liczbie wyborców, którym wydano karty do głosowania do godz. 12.00 w ponownym głosowaniu w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w dniu 26 listopada 2006 r.

I. Zbiorcza informacja w skali kraju

Państwowa Komisja Wyborcza, na podstawie danych otrzymanych od 11 369 obwodowych komisji wyborczych na ogólną liczbę 11 385 komisji obwodowych, informuje, że według stanu na godz.12.00 w dniu 26 listopada 2006 r.:

 

1.

Liczba osób uprawnionych do udziału w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, tj. liczba osób ujętych w spisach wyborców w obwodach, z których otrzymano dane wyniosła 14 637 743.

2.

Wydano karty do głosowania w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 1 821 056 osobom uprawnionym, co stanowi 12,44% w stosunku do liczby osób uprawnionych do udziału w tych wyborach.

II. Zbiorcze informacje według województw:

 

Lp.

Województwo

Liczba obwodów

Liczba uprawnionych

Liczba wydanych kart

% (6:5)

ogółem

z których otrzymano dane

1

2

3

4

5

6

7

1.

dolnośląskie

831

829

995 865

109 706

11,02

2.

kujawsko-pomorskie

695

695

886 248

92 207

10,4

3.

lubelskie

693

693

779 357

111 828

14,35

4.

lubuskie

285

284

365 072

41 544

11,38

5.

łódzkie

950

950

1 321 614

140 616

10,64

6.

małopolskie

982

982

1 191 862

173 132

14,53

7.

mazowieckie

1 781

1 781

2 570 843

350 324

13,63

8.

opolskie

352

352

369 955

39 262

10,61

9.

podkarpackie

533

533

586 902

93 987

16,01

10.

podlaskie

420

420

512 544

74 863

14,61

11.

pomorskie

324

324

401 692

52 441

13,06

12.

śląskie

1 166

1 163

1 647 379

180 972

10,99

13.

świętokrzyskie

439

437

490 096

66 437

13,56

14.

warmińsko-mazurskie

383

383

441 488

61 567

13,95

15.

wielkopolskie

993

989

1 311 444

147 596

11,25

16.

zachodniopomorskie

558

554

765 382

84 574

11,05

III. Zbiorcze informacje z miast powyżej 100 000 mieszkańców, w których odbywa się ponowne głosowanie:

 

Lp.

Miasto

Liczba obwodów ogółem

Liczba obwodów, z których otrzymano dane

Liczba uprawnionych

Liczba wydanych kart


(6:5)

Frekwencja w dniu 12.11.2006
godz. 12.00

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Białystok

162

162

226 379

26 213

11,58

12,48

2.

Bydgoszcz

205

205

293 607

20 602

7,02

7,32

3.

Częstochowa

133

133

198 807

16 439

8,27

11,01

4.

Dąbrowa Górnicza

67

67

106 503

8 030

7,54

10,48

5.

Kraków

453

453

586 584

69 610

11,87

11,70

6.

Lublin

204

204

276 929

29 730

10,74

10,84

7.

Łódź

395

395

619 206

55 795

9,01

10,65

8.

Płock

69

69

101 747

9 637

9,47

13,77

9.

Poznań

300

300

443 462

43 599

9,83

12,12

10.

Radom

110

110

179 540

12 946

7,21

8,38

11.

Szczecin

201

198

324 091

32 386

9,99

12,52

12.

Tychy

66

66

106 760

9 011

8,44

10,15

13.

m. st. Warszawa

826

826

1 338 038

200 034

14,95

14,57

14.

Włocławek

61

61

96 176

8 939

9,29

11,78

15.

Zabrze

91

91

150 004

9 381

6,25

8,23

16.

Zielona Góra

59

59

93 627

9 954

10,63

12,66

IV. W stosunku do liczby uprawnionych najwięcej wyborców wzięło udział w głosowaniu w gminie Milejczyce, powiat siemiatycki, województwo podlaskie - 37%.

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:25-02-2016 9:39
    Wprowadził:Bartosz Goździk