• Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 listopada 2006 r. o cząstkowych nieoficjalnych wynikach głosowania ustalonych o godz. 6.27 w dniu 13 listopada 2006 r.
  Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 listopada 2006 r. o cząstkowych nieoficjalnych wynikach głosowania ustalonych o godz. 10.30 w dniu 13 listopada 2006 r.
 • Informacja o wydatkach z budżetu państwa poniesionych na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w dniu 12 listopada 2006 r. i głosowania ponownego w wybo
  Wykaz okręgów wyborczych utworzonych dla wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 r.
 • Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 listopada 2006 r. o liczbie osób ujętych w spisach wyborców oraz liczbie wyborców, którym wydano karty do głosowania do godz. 12.00 w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach
  WYKAZ WYBRANYCH WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST W WYBORACH PRZEPROWADZONYCH W DNIU 12 LISTOPADA 2006 R.
 • Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 listopada 2006 r. o liczbie osób ujętych w spisach wyborców oraz liczbie wyborców, którym wydano karty do głosowania do godz. 16.30 w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach
  Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 listopada 2006 r. w sprawie gospodarki finansowej komitetów wyborczych, których kandydaci uczestniczą w ponownym głosowaniu w wyborach wójta, burmistrza i prezydenta miasta.
 • Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 18 października 2006 r. o wylosowanych jednolitych numerach dla list kandydatów na radnych w wyborach zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 r.
  Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 18 października 2006 r. o wylosowanych jednolitych numerach dla list kandydatów na radnych w wyborach zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 r.