Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 listopada 2006 r. o liczbie osób ujętych w spisach wyborców oraz liczbie wyborców, którym wydano karty do głosowania do godz. 12.00 w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach

KOMUNIKAT

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 12 listopada 2006 r.

o liczbie osób ujętych w spisach wyborców oraz liczbie wyborców, którym wydano karty do głosowania do godz. 12.00 w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 r.

I. Zbiorcza informacja w skali kraju

Państwowa Komisja Wyborcza, na podstawie danych otrzymanych od 24 766 obwodowych komisji wyborczych na ogólną liczbę 25 155 komisji obwodowych, informuje, że według stanu na godz. 12.00 w dniu 12 listopada 2006 r.:

 

1.

Liczba osób uprawnionych do udziału w wyborach do rad gmin, tj. liczba osób ujętych w spisach wyborców w obwodach, z których otrzymano dane wyniosła 30 119 090.

2.

Wydano karty do głosowania do rad gmin (rad miejskich oraz miast na prawach powiatu) 4 398 662 osobom uprawnionym, co stanowi 14,6% w stosunku do liczby osób uprawnionych do udziału w tych wyborach.

II. Zbiorcze informacje według województw:

 

Lp.

Województwo

Liczba obwodów

Liczba uprawnionych

Liczba wydanych kart

% (6:5)

ogółem

z których otrzymano dane

1

2

3

4

5

6

7

1.

dolnośląskie

1 807

1 807

2 310 879

286 212

12,39

2.

kujawsko-pomorskie

1 381

1 381

1 632 749

218 469

13,38

3.

lubelskie

1 794

1 793

1 739 132

273 734

15,74

4.

lubuskie

653

651

799 887

104 277

13,04

5.

łódzkie

1 700

1 700

2 076 515

292 192

14,07

6.

małopolskie

2 247

2 237

2 533 199

437 485

17,27

7.

mazowieckie

3 211

3 185

4 029 542

612 530

15,2

8.

opolskie

807

807

829 129

107 923

13,02

9.

podkarpackie

1 657

1 655

1 644 050

296 712

18,05

10.

podlaskie

849

848

947 564

168 400

17,77

11.

pomorskie

1 274

1 274

1 704 183

235 134

13,8

12.

śląskie

2 696

2 692

3 732 686

467 577

12,53

13.

świętokrzyskie

941

940

1 039 476

162 901

15,67

14.

warmińsko-mazurskie

997

997

1 130 344

183 500

16,23

15.

wielkopolskie

2 102

1 797

2 640 300

372 879

14,12

16.

zachodniopomorskie

1 039

1 002

1 329 455

178 737

13,44

III. Zbiorcze informacje w wybranych miastach:

 

Lp.

Miasto

Liczba obwodów ogółem

Liczba obwodów, z których otrzymano dane

Liczba uprawnionych

Liczba wydanych kart

% (6:5)

1

2

3

4

5

6

7

1.

Wrocław

299

299

501 969

50 078

9,98

2.

Bydgoszcz

205

205

293 414

21 482

7,32

3.

Toruń

114

114

162 133

20 779

12,82

4.

Lublin

204

204

278 241

30 163

10,84

5.

Gorzów Wielkopolski

67

67

99 529

11 333

11,39

6.

Zielona Góra

59

59

93 632

11 852

12,66

7.

Łódź

395

395

619 718

66 006

10,65

8.

Kraków

453

453

586 619

68 647

11,7

9.

Miasto Stołeczne Warszawa

826

825

1 319 382

192 224

14,57

10.

Opole

71

71

98 806

10 558

10,69

11.

Rzeszów

80

80

125 910

17 055

13,55

12.

Białystok

162

162

226 484

28 282

12,49

13.

Gdańsk

212

212

361 614

42 410

11,73

14.

Katowice

164

164

257 519

26 834

10,42

15.

Miasto Kielce

97

97

166 344

18 076

10,87

16.

Olsztyn

92

92

133 911

19 362

14,46

17.

Poznań

300

0

442 840

53 694

12,12

18.

Szczecin

201

190

306 209

38 328

12,52

IV. W stosunku do liczby uprawnionych najwięcej wyborców wzięło udział w głosowaniu w gminie Nowy Dwór, województwo podlaskie - 41%.

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:25-02-2016 9:27
    Wprowadził:Bartosz Goździk