Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 listopada 2006 r. o liczbie osób ujętych w spisach wyborców oraz liczbie wyborców, którym wydano karty do głosowania do godz. 16.30 w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach

KOMUNIKAT

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 12 listopada 2006 r.

o liczbie osób ujętych w spisach wyborców oraz liczbie wyborców, którym wydano karty do głosowania do godz. 16.30 w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 r.

I. Zbiorcza informacja w skali kraju

Państwowa Komisja Wyborcza, na podstawie danych otrzymanych od 25 091 obwodowych komisji wyborczych na ogólną liczbę 25 155 komisji obwodowych, informuje, że według stanu na godz.16.30 w dniu 12 listopada 2006 r.:

 

1.

Liczba osób uprawnionych do udziału w wyborach do rad gmin, tj. liczba osób ujętych w spisach wyborców w obwodach, z których otrzymano dane wyniosła 30 211 221.

2.

Wydano karty do głosowania do rad gmin (rad miejskich oraz miast na prawach powiatu) 10 310 131 osobom uprawnionym, co stanowi 34,13% w stosunku do liczby osób uprawnionych do udziału w tych wyborach.

II. Zbiorcze informacje według województw:

 

Lp.

Województwo

Liczba obwodów

Liczba uprawnionych

Liczba wydanych kart

% (6:5)

ogółem

z których otrzymano dane

1

2

3

4

5

6

7

1.

dolnośląskie

1 807

1 776

2 309 650

738 601

31,98

2.

kujawsko-pomorskie

1 381

1 378

1 632 612

512 963

31,42

3.

lubelskie

1 794

1 794

1 740 189

653 955

37,58

4.

lubuskie

653

653

799 947

267 475

33,44

5.

łódzkie

1 700

1 700

2 075 747

699 255

33,69

6.

małopolskie

2 247

2 243

2 533 839

890 375

35,14

7.

mazowieckie

3 211

3 211

4 058 832

1 503 374

37,04

8.

opolskie

807

807

829 248

243 479

29,36

9.

podkarpackie

1 657

1 657

1 644 675

616 150

37,46

10.

podlaskie

849

849

949 165

346 889

36,55

11.

pomorskie

1 274

1 274

1 713 168

581 681

33,95

12.

śląskie

2 696

2 680

3 762 919

1 079 606

28,69

13.

świętokrzyskie

941

941

1 042 840

395 723

37,95

14.

warmińsko-mazurskie

997

997

1 130 160

412 013

36,46

15.

wielkopolskie

2 102

2 102

2 641 426

911 929

34,52

16.

zachodniopomorskie

1 039

1 029

1 346 804

456 663

33,91

III. Zbiorcze informacje w wybranych miastach:

 

Lp.

Miasto

Liczba obwodów ogółem

Liczba obwodów, z których otrzymano dane

Liczba uprawnionych

Liczba wydanych kart

% (6:5)

1

2

3

4

5

6

7

1.

Wrocław

299

299

500 648

133 987

26,76

2.

Bydgoszcz

205

205

293 457

69 765

23,77

3.

Toruń

114

114

162 057

46 948

28,97

4.

Lublin

204

204

277 744

78 040

28,1

5.

Gorzów Wielkopolski

67

67

99 529

28 897

29,03

6.

Zielona Góra

59

59

93 648

28 323

30,24

7.

Łódź

395

395

619 295

161 043

26

8.

Kraków

453

453

585 358

173 331

29,61

9.

Miasto Stołeczne Warszawa

826

826

1 335 114

494 399

37,03

10.

Opole

71

71

98 929

25 847

26,13

11.

Rzeszów

80

80

125 975

41 044

32,58

12.

Białystok

162

162

226 484

66 809

29,5

13.

Gdańsk

212

212

361 448

108 737

30,08

14.

Katowice

164

164

257 523

68 673

26,67

15.

Miasto Kielce

97

97

167 160

47 359

28,33

16.

Olsztyn

92

92

133 885

45 343

33,87

17.

Poznań

300

300

443 833

134 040

30,2

18.

Szczecin

201

191

322 950

99 317

30,75

IV. W stosunku do liczby uprawnionych najwięcej wyborców wzięło udział w głosowaniu w gminie Klwów, województwo mazowieckie - 65,42%.

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:25-02-2016 9:27
    Wprowadził:Bartosz Goździk