• Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 października 2006 r. w sprawie terminu składania zawiadomień o zawarciu umowy o utworzeniu grupy list.
  Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 października 2006 r. w sprawie terminu zgłaszania kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
 • Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 10 października 2006 r. w sprawie terminu składania wniosków o wpisanie do rejestru wyborców obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskim
  Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 10 października 2006 r. o zasadach losowania jednolitych numerów dla list kandydatów na radnych w wyborach zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 r.
 • Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 10 października 2006 r. w sprawie terminu zgłaszania list kandydatów na radnych
  KOMUNIKAT PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ Z DNIA 21 WRZEŚNIA 2006 R. W SPRAWIE PRZYJMOWANIE ZAWIADOMIEŃ O UTWORZENIU KOMITETÓW WYBORCZYCH
 • Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15 września 2006 r. o organizacji pracy Komisji w zakresie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych
  GODZINY PRZYJMOWANIA ZAWIADOMIEŃ O UTWORZENIU KOMITETÓW WYBORCZYCH PRZEZ KOMISARZY WYBORCZYCH
 • WYKAZ GMIN I MIAST, W KTÓRYCH ZOSTANIE PRZEPROWADZONE PONOWNE GŁOSOWANIE NA WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST W DNIU 10 GRUDNIA 2006 R.
  Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 listopada 2006 r. o liczbie osób ujętych w spisach wyborców oraz liczbie wyborców, którym wydano karty do głosowania do godz. 16.30 w ponownym głosowaniu w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w