Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15 września 2006 r. o organizacji pracy Komisji w zakresie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych

KOMUNIKAT
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 15 września 2006 r.
o organizacji pracy Komisji w zakresie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych

Państwowa Komisja Wyborcza informuje, iż przyjmuje zawiadomienia o utworzeniu komitetów wyborczych od następujących podmiotów:

- komitetów wyborczych partii politycznych;
- komitetów wyborczych stowarzyszeń i organizacji społecznych, które zamierzają zgłosić kandydatów na radnych w więcej niż w jednym województwie;
- komitetów wyborczych wyborców, które zamierzają zgłosić kandydatów na radnych w więcej niż w jednym województwie.

Zawiadomienie musi być dokonane w terminie do 50 dnia przed dniem wyborów (art. 64c ust. 4, art. 64e ust. 5 oraz art. art. 64f ust. 5 Ordynacji). Uwzględniając, iż 50 dzień przed dniem wyborów wypada dnia 23 września 2006 r., czyli w sobotę, to zgodnie z art. 205 ust. 2 Ordynacji zawiadomienie musi zostać złożone najpóźniej w dniu 25 września 2006 r. w godzinach podanych poniżej.

Zawiadomienia, o których wyżej mowa przyjmowane są w siedzibie Państwowej Komisji Wyborczej w Warszawie, ul. Wiejska 10, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 16.15.

W przypadku wysłania zawiadomienia przesyłką pocztową o dotrzymaniu terminu decyduje data wpływu do Państwowej Komisji Wyborczej.

Państwowa Komisja Wyborcza jednocześnie informuje, iż wyjątkowo w dniu 23 września 2006 r.(sobota) będą również przyjmowane zawiadomienia w godzinach od 9.00 do 12.00.

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:25-02-2016 9:22
    Wprowadził:Bartosz Goździk