KOMUNIKAT PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ Z DNIA 21 WRZEŚNIA 2006 R. W SPRAWIE PRZYJMOWANIE ZAWIADOMIEŃ O UTWORZENIU KOMITETÓW WYBORCZYCH

KOMUNIKAT
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 21 września 2006 r.

Państwowa Komisja Wyborcza przypomina, iż termin składania zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego i zamiarze zgłaszania kandydatów na radnych zgodnie z art. 205 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547) upływa w dniu 25 września 2006 r.

Jednocześnie Państwowa Komisja Wyborcza informuje, iż zgłoszeniu do organu wyborczego podlegają wszystkie komitety wyborcze (również komitety wyborcze wyborców utworzone jedynie w celu zgłoszenia kandydatów na radnych do rady gminy w gminie liczącej do 20 000 mieszkańców).

Zawiadomienia są przyjmowane przez Państwową Komisję Wyborczą oraz komisarzy wyborczych w godzinach urzędowania, jak również w sobotę 23 września 2006 r.

Godziny urzędowania organów wyborczych oraz Informacja o tworzeniu komitetów wyborczych są umieszczone na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej www.pkw.gov.pl

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Ferdynand Rymarz

Godziny przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych przez komisarzy wyborczych

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:25-02-2016 9:23
    Wprowadził:Bartosz Goździk