Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 10 października 2006 r. w sprawie terminu składania wniosków o wpisanie do rejestru wyborców obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskim

KOMUNIKAT
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 10 października 2006 r.

w sprawie terminu składania wniosków o wpisanie do rejestru wyborców obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskim

Państwowa Komisja Wyborcza przypomina, iż zgodnie z art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46, poz. 499 z późn. zm.) termin składania wniosków o wpisanie do rejestru wyborców przez obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi, zamierzających uczestniczyć w wyborach do rad gmin i miast oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 r. upływa w dniu 13 października 2006 r.

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:25-02-2016 9:23
    Wprowadził:Bartosz Goździk