Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 października 2006 r. w sprawie terminu składania zawiadomień o zawarciu umowy o utworzeniu grupy list.

KOMUNIKAT
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 17 października 2006 r.

w sprawie terminu składania zawiadomień o zawarciu umowy o utworzeniu grupy list.

Państwowa Komisja Wyborcza przypomina, że zgodnie z art. 64la ust. 3 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 z późn. zm.) w dniu 18 października 2006 r. upływa termin składania właściwym terytorialnym komisjom wyborczym zawiadomień o zawarciu umowy o utworzeniu grupy list wraz z oryginałem tej umowy.

Zawiadomienia przyjmowane są w godzinach pracy urzędów obsługujących terytorialne komisje wyborcze.

Zgodnie z powołanym przepisem niezłożenie w terminie zawiadomienia wraz z oryginałem umowy spowoduje nieuwzględnienie jej postanowień przy ustalaniu wyniku wyborów.

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:25-02-2016 9:26
    Wprowadził:Bartosz Goździk