Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie możliwości jednoczesnego kandydowania do rady powiatu i na wójta (burmistrza, prezydenta miasta)

Przepisy ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. — Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 ze zmianami) oraz ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. Nr 113, poz. 984 ze zmianami) nie ograniczają możliwości jednoczesnego kandydowania na radnego i na wójta (burmistrza, prezydenta miasta) przez osobę posiadającą prawo wybieralności na obie funkcje, także zgłoszoną przez różne komitety wyborcze.

Warunki dokonania zgłoszenia określają odpowiednio przepisy wyżej wymienionych ustaw. Należy zwrócić uwagę na to, że zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta prawo zgłoszenia kandydata na wójta (burmistrza, prezydenta miasta) ma komitet wyborczy, który zarejestrował listy kandydatów na radnych w co najmniej połowie okręgów wyborczych w danej gminie.

W wypadku jednoczesnego wyboru na radnego i wójta (burmistrza prezydenta miasta) zgodnie z art. 190 ust. 1 pkt 2b Ordynacji wyborczej do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw mandat radnego wygasa.

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:25-02-2016 10:15
    Wprowadził:Bartosz Goździk