• Wyjasnienia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 września 2006 r. o zasadach gospodarki finansowej komitetów wyborczych w wyborach do organów samorządu terytorialnego
  Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 wrzesnia 2006 r. o prawie wybierania (czynnym prawie wyborczym) i prawie wybieralności (biernym prawie wyborczym) w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistr
 • Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 18 wrzesnia 2006 r. o zgłaszaniu list kandydatów na radnych oraz o zgłaszaniu kandydatów na wójta, burmistrza i prezydenta miasta w wyborach zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 r.
  Pismo Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 18 września 2006 r. do wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, starostów oraz marszałków województw w sprawie
 • Wykaz komitetów wyborczych, których zawiadomienia o utworzeniu zostały przyjęte przez Państwową Komisję Wyborczą
  Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 21 września 2006 r. w sprawie grupowania list kandydatów na radnych w wyborach zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 r.
 • Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 3 października 2006 r. w sprawie wątpliwości związanymi z uchwałą Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie wytycznych dla terytorialnych komisji wyborczych dotyczących wykonywania z
  Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 3 października 2006 r. w sprawie niepołaczalności funkcji pełnomocnika finansowego z funkcją pełnomocnika wyborczego
 • Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 3 października 2006 r. w sprawie kandydowania
  Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 10 października 2006 r. w sprawach dotyczących kandydowania w wyborach oraz członkostwach w komisjach wyborczych