Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 3 października 2006 r. w sprawie kandydowania

Zgodnie z art. 8 ust. 1 i art. 98 ust. 3 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 z późn. zm.), można kandydować tylko do jednego z organów stanowiących samorządu terytorialnego, tylko w jednym okręgu i tylko z jednej listy kandydatów.

Artykuł 110 ust. 1 powołanej ustawy nakłada na terytorialną komisję wyborczą obowiązek skreślenia z zarejestrowanej listy kandydatów nazwiska kandydata, który został zgłoszony do więcej niż jednego organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego, w więcej niż w jednym okręgu wyborczym lub na więcej niż jednej liście kandydatów. Użyte w tym artykule określenie „został zgłoszony” należy rozumieć, iż kandydat ten został zarejestrowany.

Jeżeli terytorialna komisja wyborcza stwierdzi, że zgłoszony do niej (zarejestrowany przez nią) kandydat został zarejestrowany do dwóch lub więcej rad, w dwóch lub więcej okręgach lub na dwóch lub więcej listach wówczas pozostaje on na tej liście, która została zgłoszona jako pierwsza, a z pozostałych zarejestrowanych list jest skreślany.

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:25-02-2016 10:30
    Wprowadził:Bartosz Goździk