Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 10 października 2006 r. w sprawach dotyczących kandydowania w wyborach oraz członkostwach w komisjach wyborczych

1. Partie polityczne i koalicje partii politycznych oraz organizacje społeczne, które utworzyły komitet wyborczy mogą wnosić o oznaczenie kandydatur na zgłaszanych przez siebie listach swoją nazwą lub jej skrótem. Jednakże w ocenie Komisji, w przypadku partii politycznych i organizacji oznaczenie takie wydaje się nieracjonalne ze względu na to, iż poparcie kandydata następuje już poprzez jego zgłoszenie przez komitet wyborczy tej partii lub organizacji.

2. Osoba będąca członkiem terytorialnej komisji wyborczej nie może dokonywać zgłoszeń list kandydatów na radnych i kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych.

3. Kandydat na radnego do rady gminy nie może być członkiem żadnej obwodowej komisji wyborczej w tej gminie.

4. Prawo zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych mają te komitety wyborcze, których zasięg działania obejmuje daną jednostkę samorządu terytorialnego. Zasięg ten określony został przez komitet wyborczy w zawiadomieniu o utworzeniu komitetu wyborczego. Uprawnienie to nie jest zatem uzależnione od zgłoszenia, ani od zarejestrowania list kandydatów na radnych.

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:25-02-2016 10:30
    Wprowadził:Bartosz Goździk