• Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 października 2006 r. dotyczące rejestracji kandydatów na wójta w sytuacji zmian na listach kandydatów na radnych
    Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 18 października 2006 r. dotyczące osób uprawnionych do podpisywania umów o utworzeniu grup list kandydatów na radnych
  • Pismo Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 24 października 2006 r. do Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów Miast, Starostów i Marszałków Województw
    Limity wydatków na kampanię wyborczą przysługujące komitetom wyborczym zobowiązanym do złożenia sprawozdań finansowych Państwowej Komisji Wyborczej w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warsza