Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 października 2006 r. dotyczące rejestracji kandydatów na wójta w sytuacji zmian na listach kandydatów na radnych

Państwowa Komisja Wyborcza wyjaśnia, że komitet wyborczy zgłaszający kandydata na wójta musi spełniać wymogi określone w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. Nr 113, poz. 984 z późn. zm.) w chwili zgłoszenia i rejestracji kandydata. Wszelkie zmiany w zarejestrowanych przez ten komitet listach kandydatów na radnych dokonane po rejestracji kandydata na wójta pozostają bez wpływu na jego rejestrację.

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:25-02-2016 10:30
    Wprowadził:Bartosz Goździk