• Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 18 listopada 2010 r. w sprawie obecności wójtów, burmistrzów i prezydentów miast kandydujących w wyborach w lokalach obwodowych komisji wyborczych w dniu głosowania
  Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 listopada 2010 r. dotyczące prowadzenia kampanii wyborczej
 • Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie godzin pracy obwodowych komisji wyborczych utworzonych w szpitalach, zakładach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych
  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie wytycznych dla komisarzy wyborczych, dotyczących sprawdzania prawidłowości ustalenia wyników głosowania i wyników wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, Rady m. st.
 • Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 28 października 2010 r. w sprawie terminu zgłaszania kandydata na wójta w związku z przesunięciem terminu zgłaszania list kandydatów na radnych
  Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 28 października 2010 r. dotyczące terminu wezwania do dokonania dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnych w trybie art. 108 ust. 1 Ordynacji wyborczej
 • Wyjasnienia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 października 2010 r. w sprawie składania oświadczeń lustracyjnych oraz informacji o uprzednim złożeniu oświadczenia
  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 października 2010 r. w sprawie wytycznych dla gminnych i obwodowych komisji wyborczych dotyczących sposobu postępowania w wyborach wójta, burmistrza i prezydenta miasta, jeżeli w ponownym głosowaniu wystąpią
 • Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 października 2010 r. w sprawie wytycznych dla gminnych i obwodowych komisji wyborczych, dotyczących sposobu postępowania w sytuacji, gdy w wyborach wójta, burmistrza i prezydenta miasta lub w ponownym głosowa
  Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 października 2010 r. w sprawie postępowania w sytuacji zgłoszenia kandydata na wójta przez tylko jeden komitet wyborczy