Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 28 października 2010 r. w sprawie terminu zgłaszania kandydata na wójta w związku z przesunięciem terminu zgłaszania list kandydatów na radnych

Warszawa, dnia 28 października 2010 r.
       PAŃSTWOWA 
KOMISJA WYBORCZA

   ZPOW-703-148/10
 
 
 
Państwowa Komisja Wyborcza, w związku z licznymi pytaniami wyjaśnia, co następuje. Komitety wyborcze, które w wyniku przesunięcia terminu zgłaszania kandydatów na radnych spełnią warunek, o którym mowa w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. Nr z 2010 r. Nr 176, poz. 1191) będą mogły zgłosić kandydata na wójta, jeżeli zgłoszenie zostało dokonane do upływu terminu zgłaszania kandydatów na wójta (burmistrza, prezydenta miasta) wynikającego z kalendarza wyborczego, tj. do 27 października 2010 r. do godz. 24.00. Jeżeli termin zgłaszania kandydatów na wójta (burmistrza, prezydenta miasta) zostanie przedłużony w związku z niezgłoszeniem kandydatów lub zgłoszeniem tylko jednego kandydata, wówczas kandydat może zostać zgłoszony do upływu przedłużonego terminu.
 
 
Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Stefan J. Jaworski

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:24-02-2016 14:44
    Wprowadził:Bartosz Goździk