Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 kwietnia 2003 r. w sprawie regulaminu Państwowej Komisji Wyborczej

UCHWAŁA
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ


z dnia 17 kwietnia 2003 r.

w sprawie regulaminu Państwowej Komisji Wyborczej

 

Na podstawie art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46, poz. 499, Nr 74, poz. 786 i Nr 154, poz. 1802, z 2002 r. Nr 14, poz. 128, Nr 113, poz. 984, Nr 127, poz. 1089 i Nr 153, poz. 1271 oraz z 2003 r. Nr 57, poz. 507) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się regulamin Państwowej Komisji Wyborczej, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie regulaminu Państwowej Komisji Wyborczej (M. P. Nr 25, poz. 427).

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Ferdynand Rymarz
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:24-02-2016 13:22
    Wprowadził:Bartosz Goździk