• Liczba rad, wybieranych radnych oraz liczba wybieranych wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
    Informacja o tworzeniu komitetów wyborczych dla wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego
  • Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych
    Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej dotyczące zakazu prowadzenia kampanii wyborczej na terenie urzędów administracji rządowej i administracji samorządu terytorialnego