Liczba rad, wybieranych radnych oraz liczba wybieranych wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Liczba rad i wybieranych radnych w wyborach samorządowych 2010 r.

Wyszczególnienie

Liczba rad

Liczba radnych

Liczba mieszkańców

Liczba wyborców

Ogółem

2 827

46 809

37 801 453

30 564 965

Rady gmin

2 479

39 549

37 801 453

30 564 965

z tego:

 

 

 

•·     gminy do 20 000 mieszkańców

2 152

32 280

16 973 858

13 421 440

•·     gminy pow. 20 000 mieszkańców

262

5 568

8 719 797

7 075 358

•·     miasta na prawach powiatu

65

1 701

12 107 798

10 068 167

Rady powiatów

314

6 290

25 693 655

20 496 798

Sejmiki województw

16

561

37 801 453

30 564 965

Dzielnice m. st. Warszawy

18

409

1 598 724

1 340 319

 

Liczba wybieranych wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w wyborach samorządowych 2010

Lp.

Województwo

Liczba gmin

Liczba urzędów

wójta

burmistrza

prezydenta
miasta

1.

dolnośląskie

169

78

83

8

2.

kujawsko-pomorskie

144

92

47

5

3.

lubelskie

213

171

37

5

4.

lubuskie

83

41

39

3

5.

łódzkie

177

134

32

11

6.

małopolskie

182

122

56

4

7.

mazowieckie

314

229

75

10

8.

opolskie

71

36

33

2

9.

podkarpackie

160

111

43

6

10.

podlaskie

118

79

36

3

11.

pomorskie

123

81

35

7

12.

śląskie

167

96

47

24

13.

świętokrzyskie

102

71

27

4

14.

warmińsko-mazurskie

116

67

46

3

15.

wielkopolskie

226

117

102

7

16.

zachodniopomorskie

114

51

58

5

OGÓŁEM

2479

1576

796

107

 

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:24-02-2016 14:31
    Wprowadził:Bartosz Goździk