• Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15 lutego 2016 r. o przyjętych i odrzuconych sprawozdaniach partii politycznych o źródłach pozyskania środków finansowych w 2014 r.
    Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15 lutego 2016 r. o przyjętych informacjach finansowych o otrzymanej subwencji oraz o poniesionych z subwencji wydatkach przez partie polityczne w 2014 r.
  • Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 4 maja 2015 r. w sprawie sprawozdań o źródłach pozyskania środków finansowych przez partie polityczne w 2014 r.
    Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 4 maja 2015 r. w sprawie informacji finansowych partii politycznych o otrzymanej subwencji oraz o poniesionych z subwencji wydatkach w 2014 r.