Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 maja 2014 r.

w sprawie sprawozdań o źródłach pozyskania środków finansowych przez partie polityczne w 2013 r.

KOMUNIKAT
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 5 maja 2014 r.

w sprawie sprawozdań o źródłach pozyskania środków finansowych przez partie polityczne w 2013 r.

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 155, poz. 924) Państwowa Komisja Wyborcza ogłasza przedłożone jej przez partie polityczne sprawozdania o źródłach pozyskania środków finansowych w 2013 r.

Obowiązek złożenia sprawozdań ciążył na 77 partiach politycznych wpisanych do ewidencji partii politycznych (EwP), prowadzonej przez Sąd Okręgowy w Warszawie, według stanu na dzień 31 grudnia 2013 r.

W ustawowym terminie sprawozdania złożyło 69 partii politycznych, spośród których 27 było zobowiązanych do załączenia opinii i raportu biegłego rewidenta z badania sprawozdania w zakresie wpływów na Fundusz Wyborczy.

Polska Partia Narodowa (EwP 180) złożyła sprawozdanie po upływie terminu ustawowego.

Ponadto sprawozdania złożyły Partia Postępu Antyklerykalna Polska (EwP 155) i Przymierze Narodu Polskiego (EwP 294), które zostały wykreślone z ewidencji w 2013 r.

Przedłożone sprawozdania partii politycznych stanowią załączniki nr 1–72 do niniejszego komunikatu, według załączonego wykazu, w kolejności numerów ewidencyjnych partii.

Nie złożyły sprawozdań partie polityczne:

1. Ruch Odbudowy Polski (EwP 5),
2. Sztandar Matki Boskiej Licheńskiej Bolesnej Królowej Polski (EwP 246),
3. Porozumienie Pokoleń (EwP 252),
4. Ruch Ludowo-Narodowy (EwP 258),
5. Partia Zielonych (EwP 260),
6. Polska Socjalistyczna Partia Robotnicza (EwP 287),
7. Przedsiębiorcy Rzeczypospolitej Polskiej (EwP 329).

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Stefan J. Jaworski

 


Załączniki do komunikatu
Państwowej Komisji Wyborczej
z dnia 5 maja 2014 r.
(poz. .........)

 

 

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW ZAWIERAJĄCYCH SPRAWOZDANIA PARTII POLITYCZNYCH

Załącznik nr 1Stronnictwo Demokratyczne (EwP 2)

Załącznik nr 2 Polska Partia Socjalistyczna (EwP 4)

Załącznik nr 3Partia Demokratyczna-demokraci.pl (EwP 12)

Załącznik nr 4 Unia Polityki Realnej (EwP 23)

Załącznik nr 5Polski Ruch Uwłaszczeniowy (EwP 33)

Załącznik nr 6Polskie Stronnictwo Ludowe (EwP 34)

Załącznik nr 7 Polska Wspólnota Narodowa (EwP 48)

Załącznik nr 8Krajowa Partia Emerytów i Rencistów (EwP 49)

Załącznik nr 9 Liga Polskich Rodzin (EwP 53)

Załącznik nr 10 Narodowe Odrodzenie Polski (EwP 58)

Załącznik nr 11Unia Pracy (EwP 62)

Załącznik nr 12Forum Samorządowe (EwP 73)

Załącznik nr 13Ruch Katolicko Narodowy (EwP 76)

Załącznik nr 14Sojusz Lewicy Demokratycznej (EwP 87)

Załącznik nr 15Porozumienie Polskie (EwP 90)

Załącznik nr 16 Przymierze Ludowo-Narodowe (EwP 113)

Załącznik nr 17 Prawo i Sprawiedliwość (EwP 124)

Załącznik nr 18 Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej (EwP 131)

Załącznik nr 19 Unia Polskich Ugrupowań Monarchistycznych (EwP 136)

Załącznik nr 20 Racja Polskiej Lewicy (EwP 140)

Załącznik nr 21 Liga Obrony Suwerenności (EwP 148)

Załącznik nr 22 Komunistyczna Partia Polski (EwP 152)

Załącznik nr 23Partia Postępu Antyklerykalna Polska (EwP 155)

Załącznik nr 24 Partia Zielonych Rzeczypospolitej Polskiej (EwP 162)

Załącznik nr 25 Chrześcijańska Demokracja III Rzeczypospolitej Polskiej (EwP 176)

Załącznik nr 26 Polska Partia Narodowa (EwP 180)

Załącznik nr 27Zieloni 2004 (EwP 182)

Załącznik nr 28 Socjaldemokracja Polska (EwP 191)

Załącznik nr 29 Stronnictwo Pracy (EwP 196)

Załącznik nr 30 Przymierze dla Polski (EwP 200)

Załącznik nr 31 Stronnictwo Narodowe (EwP 203)

Załącznik nr 32 Polska Partia Pracy — Sierpień 80 (EwP 211)

Załącznik nr 33 Związek Weteranów Wojny (EwP 212)

Załącznik nr 34 Organizacja Narodu Polskiego — Liga Polska (EwP 213)

Załącznik nr 35 Stronnictwo Narodowe im. Dmowskiego Romana (EwP 215)

Załącznik nr 36 Ruch Odrodzenia Gospodarczego im. Edwarda Gierka (EwP 219)

Załącznik nr 37 Unia Lewicy (EwP 227)

Załącznik nr 38Polski Ruch Monarchistyczny (EwP 229)

Załącznik nr 39Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych i Specjalnej Troski (EwP 231)

Załącznik nr 40 Ruch Patriotyczny (EwP 232)

Załącznik nr 41 Stronnictwo Polska Racja Stanu (EwP 234)

Załącznik nr 42 Polskie Porozumienie Przedsiębiorczości i Pracy (EwP 243)

Załącznik nr 43 Związek Słowiański (EwP 253)

Załącznik nr 44 Obrona Narodu Polskiego (EwP 257)

Załącznik nr 45Partia Kobiet (EwP 259)

Załącznik nr 46 Konfederacja Polski Niepodległej (EwP 261)

Załącznik nr 47 Prawica Rzeczypospolitej (EwP 266)

Załącznik nr 48Libertas (EwP 270)

Załącznik nr 49 Stronnictwo Konserwatywno-Ludowe (EwP 276)

Załącznik nr 50 Stronnictwo „Piast" (EwP 277)

Załącznik nr 51 Polska Lewica (EwP 279)

Załącznik nr 52 Elektorat (EwP 281)

Załącznik nr 53 Chrześcijańska Inicjatywa Społeczna (EwP 285)

Załącznik nr 54 Partia Regionów (EwP 286)

Załącznik nr 55 Europa Wolnych Ojczyzn — Partia Polska (EwP 293)

Załącznik nr 56 Przymierze Narodu Polskiego (EwP 294)

Załącznik nr 57Polska Patriotyczna (EwP 296)

Załącznik nr 58 Samoobrona (EwP 298)

Załącznik nr 59 Lepsza Polska (EwP 302)

Załącznik nr 60Kongres Nowej Prawicy (EwP 307)

Załącznik nr 61 Polska Jest Najważniejsza (EwP 309)

Załącznik nr 62 Partia Rozwoju (EwP 310)

Załącznik nr 63 Twój Ruch (EwP 313)

Załącznik nr 64 Stronnictwo Patriotyczne Polski i Polonii (EwP 315)

Załącznik nr 65 Polska Partia Imperium Słowiańskiego „Razem" (EwP 318)

Załącznik nr 66 Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro (EwP 319)

Załącznik nr 67Samoobrona Odrodzenie (EwP 321)

Załącznik nr 68 Demokracja Bezpośrednia (EwP 322)

Załącznik nr 69 Partia Emerytów Rencistów Rzeczypospolitej Polskiej (EwP 325)

Załącznik nr 70 Stronnictwo Ludowe „Ojcowizna" RP (EwP 327)

Załącznik nr 71 Polska Partia Piratów (EwP 328)

Załącznik nr 72 Polskie Stronnictwo Demokratyczne (EwP 330)

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:25-01-2016 23:13
    Wprowadził:Bartosz Goździk
  • Data modyfikacji:17-03-2016 1:46
    Wprowadził:Bartosz Goździk