Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 września 2017 r. w sprawie powierzenia pełnienia funkcji Komisarza Wyborczego w Krakowie

UCHWAŁA
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 6 września 2017 r.
w sprawie powierzenia pełnienia funkcji
Komisarza Wyborczego w Krakowie

Na podstawie art. 166 § 10 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 15 i 1089) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:
§ 1. Powierza się pełnienie funkcji Komisarza Wyborczego w Krakowie od dnia 18 września 2017 r. do dnia 22 września 2017 r. Pani Zdzisławie Romańskiej — Dyrektorowi Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Krakowie.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Wojciech Hermeliński

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:06-09-2017 13:34
    Wprowadził:Jacek Zieliński