Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze

UCHWAŁA

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 9 stycznia 2018 r.

w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze

Na podstawie art. 160 § 1 pkt 4 w związku z art. 166 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 15 i 1089 oraz z 2018 r. poz. 4) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

§ 1. Powierza się Panu Stanisławowi Rączkowskiemu – Komisarzowi Wyborczemu w Legnicy pełnienie obowiązków Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze, od dnia 9 stycznia 2018 r. do czasu powołania nowego Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Wojciech Hermeliński

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:10-01-2018 10:52
    Wprowadził:Marcin Lisiak