Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie powierzenia pełnienia funkcji Komisarza Wyborczego we Wrocławiu

UCHWAŁA

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 9 stycznia 2018 r.

w sprawie powierzenia pełnienia funkcji Komisarza Wyborczego we Wrocławiu

Na podstawie art. 166 § 10 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 15 i 1089 oraz z 2018 r. poz. 4) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

§ 1. Powierza się pełnienie funkcji Komisarza Wyborczego we Wrocławiu od dnia 15 stycznia 2018 r. do dnia 26 stycznia 2018 r. Panu Tomaszowi Szczepańskiemu – Dyrektorowi Delegatury Krajowego Biura Wyborczego we Wrocławiu.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Wojciech Hermeliński

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:10-01-2018 11:10
    Wprowadził:Marcin Lisiak