Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie powołania Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze na kadencję w latach 2018 – 2023

UCHWAŁA

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 17 stycznia 2018 r.

w sprawie powołania Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze na kadencję w latach 2018 – 2023

Na podstawie art. 166 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 15 i 1089 oraz z 2018 r. poz. 4) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

§ 1. Powołuje się sędziego Sądu Rejonowego w Lubaniu Dariusza Piotra Klisia na Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze.

§ 2. Komisarz Wyborczy, o którym mowa w § 1, powołany jest na kadencję w latach 2018 – 2023 i pełni funkcję od dnia 18 stycznia 2018 r.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Wojciech Hermeliński

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:18-01-2018 11:27
    Wprowadził:Marcin Lisiak