Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie powierzenia pełnienia funkcji Komisarza Wyborczego w Koninie

UCHWAŁA

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 12 lutego 2018 r.

w sprawie powierzenia pełnienia funkcji Komisarza Wyborczego w Koninie

Na podstawie art. 166 § 10 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 15 i 1089 oraz z 2018 r. poz. 4, 130 i 138) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

§ 1. Powierza się pełnienie funkcji Komisarza Wyborczego w Koninie od dnia 17 lutego 2018 r. do dnia 24 lutego 2018 r. Pani Annie Deręgowskiej  – Dyrektorowi Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koninie.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zastępca Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej: Sylwester Marciniak

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:12-02-2018 15:06
    Wprowadził:Marcin Lisiak