Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie powierzenia pełnienia funkcji Komisarza Wyborczego w Łodzi

UCHWAŁA

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 15 lutego 2018 r.

w sprawie powierzenia pełnienia funkcji Komisarza Wyborczego w Łodzi

Na podstawie art. 166 § 10 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 15 i 1089 oraz z 2018 r. poz. 4, 130 i 138) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

§ 1. Powierza się pełnienie funkcji Komisarza Wyborczego w Łodzi od dnia 16 lutego 2018 r. do dnia 25 lutego 2018 r. Pani Grażynie Majerowskiej-Dudek – Dyrektorowi Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Łodzi.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Wojciech Hermeliński

 

 

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:19-02-2018 13:33
    Wprowadził:Marcin Lisiak