Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie powołania Szefa Krajowego Biura Wyborczego na kadencję w latach 2018 – 2025

UCHWAŁA

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 21 lutego 2018 r.

w sprawie powołania Szefa Krajowego Biura Wyborczego na kadencję w latach 2018 – 2025

 Państwowa Komisja Wyborcza, na podstawie art. 190 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 15 i 1089 oraz z 2018 r. poz. 4, 130 i 138) w związku z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz. U. poz. 130), uchwala co następuje.

 § 1. Powołuje się, z dniem 3 marca 2018 r., Magdalenę Pietrzak na stanowisko Szefa Krajowego Biura Wyborczego, na kadencję w latach 2018 – 2025.

 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 3 marca 2018 r.

 Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Wojciech Hermeliński

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:02-03-2018 12:02
    Wprowadził:Marcin Lisiak