Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie powołania komisarzy wyborczych

UCHWAŁA

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 27 marca 2018 r.

w sprawie powołania komisarzy wyborczych

Na podstawie art. 166 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 15 i 1089 oraz z 2018 r. poz. 4, 130 i 138) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

§ 1. Powołuje się z dniem 3 kwietnia 2018 r. następujące osoby na komisarzy wyborczych:

1)        Komisarz Wyborczy w Krośnie II:

Marek Michał Syrek;

2)        Komisarz Wyborczy w Suwałkach:

Maciej Henryk Romotowski.

§ 2. Komisarze wyborczy są powołani na okres 5 lat.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Wojciech Hermeliński

Rejestr zmian
  • Data utworzenia:28-03-2018 8:39
    Wprowadził:Marcin Lisiak
  • Data modyfikacji:28-03-2018 8:39
    Wprowadził:Marcin Lisiak