Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie wzorów kart do głosowania oraz nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille'a, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:29-08-2018 13:40
    Wprowadził:Marcin Lisiak
  • Data modyfikacji:11-09-2018 13:39
    Wprowadził:Marcin Lisiak