Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 3 września 2018 r. w sprawie regulaminów terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie powołanych do przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:03-09-2018 15:10
    Wprowadził:Marcin Lisiak
  • Data modyfikacji:05-09-2018 14:13
    Wprowadził:Marcin Lisiak