Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie powierzenia pełnienia funkcji Komisarza Wyborczego w Zamościu

UCHWAŁA

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 31 sierpnia 2016 r.

w sprawie powierzenia pełnienia funkcji Komisarza Wyborczego w Zamościu

Na podstawie art. 166 § 10 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.[1])) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

§ 1. Powierza się pełnienie funkcji Komisarza Wyborczego w Zamościu od dnia 3 września 2016 r. do dnia 20 września 2016 r. Pani Annie Chrzan – Dyrektorowi Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Zamościu.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zastępca Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej: Wiesław Kozielewicz

 [1])             Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529, z 2014 r. poz. 179, 180 i 1072, z 2015 r. poz. 1043, 1044, 1045, 1923 i 2281 oraz z 2016 r. poz. 1232 i 1250.

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:31-08-2016 14:49
    Wprowadził:Marcin Lisiak