• Uchwała nr 140/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie przyjęcia zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego pod nazwą KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WADIM TYSZKIEWICZ w celu zgłaszania kandydatów na senatorów w wyborach zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
  Uchwała nr 139/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie regulaminów okręgowych i obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
 • Uchwała nr 138/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania okręgowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
  Uchwała nr 137/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania Komisarza Wyborczego w Katowicach III
 • Uchwała nr 136/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie wygaśnięcia funkcji Komisarza Wyborczego w Katowicach III
  Uchwały w sprawie odmowy przyjęcia zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego
 • Uchwały okręgowych komisji wyborczych w sprawie odmowy rejestracji listy kandydatów na posłów lub kandydatów na senatora
  Uchwała Nr 135/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie wezwania pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego pod nazwą KOMITET WYBORCZY PIAST – JEDNOŚĆ MYŚLI EUROPEJSKICH NARODÓW do usunięcia wady zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego
 • Uchwała nr 134/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie przyjęcia zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego pod nazwą KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRZYWRÓCIĆ PRAWO w celu zgłaszania kandydatów na senatorów w wyborach zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
  Uchwała Nr 133/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie wezwania do usunięcia wady zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego pod nazwą KOMITET WYBORCZY POLSKIEJ PARTII OCHRONY ZWIERZĄT i o zamiarze samodzielnego zgłaszania list kandydatów na posłów i kandydatów na senatorów w wyborach zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.