• Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania terytorialnych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (tekst jednolity)
  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 października 2016 r. w sprawie powołania Komisarza Wyborczego w Gorzowie Wielkopolskim na kadencję w latach 2016 – 2021
 • Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 października 2016 r. w sprawie zmiany statutu Krajowego Biura Wyborczego
  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 października 2016 r. w sprawie powierzenia pełnienia funkcji Komisarza Wyborczego we Wrocławiu
 • Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 3 października 2016 r. w sprawie powierzenia pełnienia funkcji Komisarza Wyborczego w Koszalinie
  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 29 września 2016 r. w sprawie powierzenia pełnienia funkcji Komisarza Wyborczego w Łodzi
 • Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 września 2016 r. w sprawie powierzenia pełnienia funkcji Komisarza Wyborczego w Krakowie
  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 września 2016 r. w sprawie powierzenia pełnienia funkcji Komisarza Wyborczego w Kielcach II
 • Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie powierzenia pełnienia funkcji Komisarza Wyborczego w Zamościu
  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 22 sierpnia 2016 r. w sprawie powierzenia pełnienia funkcji Komisarza Wyborczego w Sieradzu