Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 lipca 2017 r. w sprawie powierzenia pełnienia funkcji Komisarza Wyborczego w Legnicy

UCHWAŁA
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 17 lipca 2017 r.
w sprawie powierzenia pełnienia funkcji
Komisarza Wyborczego w Legnicy

Na podstawie art. 166 § 10 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 15 i 1089) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:
§ 1. Powierza się pełnienie funkcji Komisarza Wyborczego w Legnicy od dnia 25 lipca 2017 r. do dnia 28 lipca 2017 r. Pani Małgorzacie Zając – Dyrektorowi Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Legnicy.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zastępca Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej: Sylwester Marciniak

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:18-07-2017 10:10
    Wprowadził:Jacek Zieliński