Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie powierzenia pełnienia funkcji Komisarza Wyborczego w Rzeszowie

UCHWAŁA
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 19 lipca 2017 r.
w sprawie powierzenia pełnienia funkcji
Komisarza Wyborczego w Rzeszowie

Na podstawie art. 166 § 10 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 15 i 1089) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:
§ 1. Powierza się pełnienie funkcji Komisarza Wyborczego w Rzeszowie od dnia 25 lipca 2017 r. do dnia 28 lipca 2017 r. Panu Romanowi Ryniewiczowi – Dyrektorowi Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Rzeszowie.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Wojciech Hermeliński 

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:20-07-2017 10:38
    Wprowadził:Jacek Zieliński
  • Data modyfikacji:20-07-2017 10:41
    Wprowadził:Jacek Zieliński