Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie powołania Komisarza Wyborczego w Słupsku na kadencję w latach 2017 – 2022

UCHWAŁA
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 3 lipca 2017 r.
w sprawie powołania Komisarza Wyborczego w Słupsku
na kadencję w latach 2017 – 2022


Na podstawie art. 166 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 15 i 1089) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:
§ 1. Powołuje się sędziego Sądu Rejonowego w Słupsku Marka Laguta na Komisarza Wyborczego w Słupsku.
§ 2. Komisarz Wyborczy, o którym mowa w § 1, powołany jest na kadencję w latach 2017 – 2022 i pełni funkcję od dnia 5 lipca 2017 r.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.


Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Wojciech Hermeliński

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:03-07-2017 13:31
    Wprowadził:Grzegorz Gąsior
  • Data modyfikacji:03-07-2017 13:38
    Wprowadził:Grzegorz Gąsior