Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie powierzenia pełnienia funkcji Komisarza Wyborczego w Łomży

UCHWAŁA

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 3 lipca 2017 r.

w sprawie powierzenia pełnienia funkcji
Komisarza Wyborczego w Łomży

Na podstawie art. 166 § 10 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 15 i 1089) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

§ 1. Powierza się pełnienie funkcji Komisarza Wyborczego w Łomży od dnia 7 sierpnia 2017 r. do dnia 11 sierpnia 2017 r. Panu Jerzemu Antoniemu Dołęgowskiemu – Dyrektorowi Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Łomży.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Wojciech Hermeliński

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:03-07-2017 14:52
    Wprowadził:Jacek Zieliński
  • Data modyfikacji:03-07-2017 14:53
    Wprowadził:Jacek Zieliński