Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie powierzenia pełnienia funkcji Komisarza Wyborczego w Lublinie

UCHWAŁA

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 19 czerwca 2017 r.

w sprawie powierzenia pełnienia funkcji Komisarza Wyborczego w Lublinie

Na podstawie art. 166 § 10 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 15) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

§ 1. Powierza się pełnienie funkcji Komisarza Wyborczego w Lublinie od dnia 21 czerwca 2017 r. do dnia 9 lipca 2017 r. Panu Piotrowi Jakubcowi — Komisarzowi Wyborczemu w Chełmie.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Wojciech Hermeliński

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:14-06-2017 14:56
    Wprowadził:Marcin Lisiak
  • Data modyfikacji:19-06-2017 14:46
    Wprowadził:Marcin Lisiak