Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie powierzenia pełnienia funkcji Komisarza Wyborczego w Warszawie

UCHWAŁA

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 14 czerwca 2017 r.

w sprawie powierzenia pełnienia funkcji Komisarza Wyborczego w Warszawie

Na podstawie art. 166 § 10 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 15) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

§ 1. Powierza się pełnienie funkcji Komisarza Wyborczego w Warszawie od dnia 27 czerwca 2017 r. do dnia 2 lipca 2017 r. oraz od dnia 10 lipca 2017 r. do dnia 22 lipca 2017 r. Pani Annie Lubaczewskiej — Dyrektorowi Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Warszawie.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Wojciech Hermeliński

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:14-06-2017 14:58
    Wprowadził:Marcin Lisiak