Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie powierzenia pełnienia funkcji Komisarza Wyborczego w Chełmie

UCHWAŁA

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 29 czerwca 2017 r.

w sprawie powierzenia pełnienia funkcji Komisarza Wyborczego w Chełmie

Na podstawie art. 166 § 10 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 15 i 1089) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

§ 1. Powierza się pełnienie funkcji Komisarza Wyborczego w Chełmie od dnia 10 lipca 2017 r. do dnia 14 lipca 2017 r. Pani Ewelinie Lewczuk-Zembrzyckiej – Sędziemu Sądu Rejonowego w Chełmie.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Wojciech Hermeliński 

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:30-06-2017 13:50
    Wprowadził:Marcin Lisiak