Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie powierzenia pełnienia funkcji Komisarza Wyborczego w Kielcach I

UCHWAŁA

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 25 kwietnia 2017 r.

w sprawie powierzenia pełnienia funkcji Komisarza Wyborczego w Kielcach I

Na podstawie art. 166 § 10 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 15) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

 § 1. Powierza się pełnienie funkcji Komisarza Wyborczego w Kielcach I od dnia 2 maja 2017 r. do 25 maja 2017 r. Panu Arturowi Adamcowi – Komisarzowi Wyborczemu w Kielcach II.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Wojciech Hermeliński 

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:25-04-2017 9:25
    Wprowadził:Marcin Lisiak