Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie powierzenia pełnienia funkcji Komisarza Wyborczego w Płocku

UCHWAŁA

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 1 czerwca 2017 r.

w sprawie powierzenia pełnienia funkcji Komisarza Wyborczego w Płocku

Na podstawie art. 166 § 10 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 15) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

§ 1. Powierza się pełnienie funkcji Komisarza Wyborczego w Płocku od dnia 16 czerwca 2017 r. do dnia 23 czerwca 2017 r. Panu Krzysztofowi Wawro — Dyrektorowi Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Płocku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Wojciech Hermeliński

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:01-06-2017 10:04
    Wprowadził:Marcin Lisiak