Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu

UCHWAŁA

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 13 marca 2017 r.

w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu

Na podstawie art. 160 § 1 pkt 4 w związku z art. 166 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 15) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

§ 1. Powierza się Pani Marii Ziębie – dyrektorowi Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Nowym Sączu pełnienie obowiązków Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu, od dnia 14 marca 2017 r. do czasu powołania nowego Komisarza Wyborczego.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Wojciech Hermeliński

 

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:13-03-2017 14:45
    Wprowadził:Marcin Lisiak