Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie powierzenia pełnienia funkcji Komisarza Wyborczego w Szczecinie

UCHWAŁA

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 20 marca 2017 r.

w sprawie powierzenia pełnienia funkcji Komisarza Wyborczego w Szczecinie

Na podstawie art. 166 § 10 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 15) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

 

§ 1. Powierza się pełnienie funkcji Komisarza Wyborczego w Szczecinie od dnia 22  marca  2017 r. do dnia 31 marca 2017 r. Panu Waldemarowi Gorzyckiemu – Dyrektorowi Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Wojciech Hermeliński

 

 

 

 

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:20-03-2017 11:24
    Wprowadził:Marcin Lisiak