Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie powierzenia pełnienia funkcji Komisarza Wyborczego w Opolu II

UCHWAŁA

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 6 lutego 2017 r.

w sprawie powierzenia pełnienia funkcji Komisarza Wyborczego w Opolu II

Na podstawie art. 166 § 10 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 15) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

§ 1. Powierza się pełnienie funkcji Komisarza Wyborczego w Opolu II od dnia 13 lutego  2017 r. do dnia 28 lutego 2017 r. Panu Rafałowi Tkaczowi – Dyrektorowi Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Opolu.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Wojciech Hermeliński

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:06-02-2017 13:31
    Wprowadził:Marcin Lisiak